Medlemskap i TF?

Bli medlem i TF?

For å bli medlem stille Grunnloven strenge krav:

- Delekvinten må lever skriftli, sjølsteindi søknad med attest frå lensmann, præst å jordmor på at'n e påtenkt, gjordt å født i Trøndelag.


- I søknaden må du fertæl om dæ sjøl og ka du kainn tefør TF.


- Når søknaden e godkjeint, får delekvinten en oppgave, besvarelsa ska godkjeinnast tå en kompetent person føri den ska leggast fram fer Presidie.


- Vess oppgava bli godkjent, kainn delekvinten kom te sjølve opptake, å eventuelt bli tie opp.


Fullstendig informasjon om søknad te opptak 2024 finnj du lenger ned


Fristn ferr å seinn inn søknad: Dato kjæm nærmar høsten 2024
Søknan kainn lægges i TF sin påstbåks nommer 1223.


De sermonielle e bærre for ærværdie Medlemma. De flæste aktive blaint di ærvardie e studeninta, men mang gamle studenta veinne atteindat te TF te Admiral'n å jubilea. De e eksæmpel på ærværdie som har over 50 Admiralfersamlinga på samvittigheta. Et medlemsskap i TF vare på livsti, å TF har no 1066 ærværdie medlemma.


OM søknad i Trøndernes Fagforening

Søknaden ska innehold:

- Fullt navn og personalia

- Telefonnummer og mail
- Postboks.
- Heim adresse i Trøndelag.
- Adresse på Ås.
- Bilde av dokker sjøl.
- Personlig presentasjon med interessa og presantasjon, fra fødsel te nu.
- Koffer du vil bli medlem ta TF!.
- Ka har du å tilfør Trøndernes Fagforening.
- Ka sjer du på som den vektigste grunnen te å bli med i TF
- Underskrift.


Sendes te:
- Trøndernes Fagforening v/Visast Formainn
- Pb 1223 NMBU
- 1432 Ås

Med attesta på at du e påtenkt, gjort og født i Trøndelag fra di/din lokale:
-Jordmor
-Lensmainn
-Prest