BloggTrøndernes Fagforening

Stf. 1903

"BÆTTERDE!
Det her går itj lenger, no lyt åss samlas å gå te organisert kamp!"

- Karl Sørvig, TF's grunnleggar -

Her e en blogg sånn at uærverdige ska kunnj sje ka som skjer i TF