Ka som skjer framover

Ka som skjer framover

Generelt om TF sine Aktiviteta

Trøndernes Fagforening har tre hovedsamlingo i året:

Admiralforsamling, Jebbursdag å Generalforsamling.


Admiralforsamlinga helles kvar beddagshelg. Her bli viktie forhaindlinga foretatt, å nye medlæmma kain bli tatt opp vess dæm vise se værdi nok. Ridderslag kainn bærre gis på Admiralforsamlinga.


Kvar 23. januar e de jebbursdag i TF. Ærværdie medlemma samlast fer å minnes TF si histori, å forhaindlingan går hæfti. I år vi 121 år gammel!


Generalforsamlinga helles på vår'n, når føglan byinne å søng, å sævja stig i trean. Hær ska viktie forhaindlinga helles, å nye værv delast ut ved behov.

Hær kainn å Visast Formann pek ut ny Visast vess hain bynne å føl se gammel.


I telegg te di her samlingain bli de hoilt flere mer uformelle samlinga i løpet tå året. Her kainn næmnast Bli-kjeint-kveill fer nye trøndera på NLH, Karsk-kveill i kvar eksamensperiode å greinsfløtting kvar såmmår.

Nærståande Aktiviteta i TF: Jøbbursdag: 20.JanuarRevy: 14.FebruarKarskrennj: 21.FebruarBilbingo: 2.MarsKollenhælj: 9-10.MarsGeneralforsamling: 6.April