Medlæmma

Medlæmma

Alle værv e utnævnt tå Visast formainn.

Følgandes værv ble udelt på Generalforsamling 24. juli 2021 av no Gammelvisast Sand


Presidie


Visast Formainn

Strøm

Oversermonimester

Flakkenberg

Nestvisast

Gustad

Overkjøgemester

Eggen Holm

Sekretær

Midttømme

Kasserar

Voll

Matrialforvalter

Storliløkken


Ærverdige


Dellekvintfalanga å Duksaksfører

Wibe

Fusjonsbrigader

Hovd

1. Kampkonsulent, 120-års-komitè og Arsenalist

Aarøe

2. Kampkonsulent, It-Kaill og Personvernsoberst

I. Ingebrigtsen

3. kampkonsulent og 120-års-komitè

K. Rotvold

4. Kampkonsulent, Avlskonsulent og Torpedo

Næsje

Sermonimester

Smith

Sermonimester og Breinnar

Bjørgan

Bingogeneral, Oppsangar og Salmsamler

Brønstad

Fusjonssersjant og Potet

Gjølberg

Potet

Hårstad

Potet

Steen

Utenrikskorrespondent

L. Rotvold

Utenrikskorrespondent

Floan

Utenrikskorrespondent

Schjetne

Revygeneral

M. Ingebrigtsen

Fotografiinnsamlar og Revygeneral

Kummernes

Entrepenør, Basse og Kjøgemester

Hassel

Litjbreinner, Historisamler og Kjøgemester

Hoffmann

Entrepenør, Donasjonsansvarlig og Kjøgemester

Kjærstad

Pyntar, Bingolaustaus og Kjøgemester

Halmøy

Bingolaustaus, Pyntar og Kjøgemester

Setten

Litjbreinnar, Bingoboy og VVK

Halseth

Bladkjærring, Graskorporal og Ass Basse

Reitan

Karsk å Farsk-ambassadør og Kjøgemester

Bjørgen

Karsk å Farsk-ambassadør og Kjøgemester

Meldal

Bingolaustaus og Kjøgemester

Borchsenius