Medlæmma

Medlæmma

Alle værv e utnævnt tå Visast formainn.

Følgandes værv ble udelt på generalforsamling 6. April 2024 av no Gammelvisast Setten


Presidie


Visast Formainn

Lorentsen

Oversermonimester

Tangen

Nestvisast

Kristiansen

Overkjøgemester

Brørs

Sekretær

Olsen

Kasserar

Ness

Matrialforvalter

Haugskott


Ærverdige


1. Kampkonsulent og Avlskonsulent

Hoffmann

2. Kampkonsulent

Luktvasslimo

3. Kampkonsulent og Stolpassar

O.Hårstad

Sermonimester og Breinnar

J.Hårstad

Sermonimester og Bingolaustaus

H.Gausen

Potet

Gustad

Oppsangar, Salmsamlar og Bingolauslaus

M.Gausen

Bingogeneral og Entrepenør

Skarsmo

Utenrikskorrespodent og Kultur X-Plosjon

Selliseth

Basse og Skreddar

Kleppa

Greinskonsulent, Skreddar og Kjøgemester

Austad

Greinskonsulent

Lein

IT-kjærring, Skåtthyllgeneral, Bingolaustaus og Kjøgemester

Sjøtrø

Skald og Kjøgemester

Karlsen

Fotografiinnsamlar, Pyntar og Kjøgemester

Slupphaug

Pyntar, Jungeltelegraf og Donasjonsansvarlig

Bratås

Torpedo og Litj-brennar

T.Hårstad

Graskorporal og Kjøgemester

Fuglem

Snuspakkar og Kjøgemester

Wiik-Granrud

VVK og Ass. Basse

Røv