Medlæmma

Medlæmma

Alle værv e utnævnt tå Visast formainn.

Følgandes værv ble udelt på Generalforsamling 26. mars 2022 av no Gammelvisast Strøm


Presidie


Visast Formainn

Voll

Oversermonimester

Holm

Nestvisast og jubileumsheftelagar

Rotvold

Overkjøgemester

Halmøy

Sekretær

Kummernes

Kasserar

Aarøe

Matrialforvalter og Barsjef

M. Ingebrigtsen


Ærverdige


Duksaksfører

Hovd

1. Kampkonsulent, IT-kaillj og personvernsoberst, Avlskonsulent

I. Ingebrigtsen

2. kampkonsulent og Historiesamlar

Bjørgan

3. kampkonsulent og Skredder

Næsje

4. kampkonsulent og Stolpassar

Brønstad

Sermonimester og Torpedo

Reitan

Sermonimester og 120-års-komité

Floan

Oppsangar, Salmsamlar, Litj-breinnar og Snuspakkar

Hoffmann

Bingogeneral og Breinnar

Halseth

Barsjef og Skredder

Setten

Basse og 120-års-komité

Schjetne

Fotografiinnsamlar og Pyntar

Kjærstad

Potet

Hassel

Potet

Gjølberg

Utenrikskorrespondent

Meldal

Ass Basse, Donasjonsansvarlig og Kjøgemester

Kristiansen

Kjøgemester og Pyntar

Arnstad

Grenskonsulent, Bingolaustaus og Kjøgemester

Kultur X-plosjon

Lerstad

Grenskonsulent, Bingoboy og Kjøgemester

Olsen

Litj IT-veitj, Graskorporal, Bingolaustaus og Kjøgemester

Tangen

Entreprenør, Kjøgemester og VVK

Kultur X-plosjon

Lorentsen