t-a.no      
Forsiden > Tips oss »
06.08.2002
 

- Velkommen til Øst-Trøndelag fylke!

LANG HANDLETUR: Det kan bli langt å reise på svenskehandel, dersom disse skiltmakerne får det som de vil. Foto: Lenstidningen

ÅRE: Om det er en jämte med sans for sitt trønderske opphav, eller en trønder som vil ta tilbake Jämtland, er usikkert. Skiltet ved kommunegrensen i Åre er i alle fall et utvilsomt forsøk på gren-seprenging.

Av Jan Inge Yri Jan.Inge.Yri@T-A.no Tlf. 07412


 

- Slett ikke verst, sier Svein Ryan, tra-fikksjef i Nord-Trøndelag, når han ser bildet av skiltet som står plassert på Skalstuvegen i Åre. Han tviler sterkt på at det er gjort lokale undersøkeler i forhold til hvem som har laget det vel-produserte framstøtet. Ryan humrer at han ikke befinner seg i kommandolin-ja for slike saker, men at han ser tilta-ket som et trivelig framstøt, særlig hvis det medfører at skatteinntektene går rett veg. Ifølge VG avviser det lokale Vägver- ket i Järpen enhver kjennskap til den kreative skiltinga, og framholder at de gjennomfører inspeksjonsrunder hver fjortende dag. Om inspeksjonene er spe-sielt rettet mot å avsløre skiltglade skap-trøndere i nærmiljøet, framgår ikke av artikkelen. Samme kilde kan også fortelle at fungerende vegsjef i Nord-Trøndelag, Arild Norheim, ikke har kjennskap til hvem det er som står bak det vi må tol-ke som en invitasjon til forbrødring over grensene.