Ka som skjer framoverTrøndernes Fagforening

Stf. 1903

"BÆTTERDE!
Det her går itj lenger, no lyt åss samlas å gå te organisert kamp!"

- Karl Sørvig, TF's grunnleggar -
Ka som skjer framover

Generelt om TF sine Aktiviteta

Trøndernes Fagforening har tre hovedsamlingo i året:

Admiralforsamling, Jebbursdag å Generalforsamling.


Admiralforsamlinga helles kvar beddagshelg. Her bli viktie forhaindlinga foretatt, å nye medlæmma kain bli tatt opp vess dæm vise se værdi nok. Ridderslag kainn bærre gis på Admiralforsamlinga.


Kvar 23. januar e de jebbursdag i TF. Ærværdie medlemma samlast fer å minnes TF si histori, å forhaindlingan går hæfti.


Generalforsamlinga helles på vår'n, når føglan byinne å søng, å sævja stig i trean. Hær ska viktie forhaindlinga helles, å nye værv delast ut ved behov.

Hær kainn å Visast Formann pek ut ny Visast vess hain bynne å føl se gammel.


I telegg te di her samlingain bli de hoilt flere mer uformelle samlinga i løpet tå året. Her kainn næmnast Bli-kjeint-kveill fer nye trøndera på NLH, Karsk-kveill i kvar eksamensperiode å greinsfløtting kvar såmmår.

Nærståande Aktiviteta i TF: (Oppdateris jævnli)


Graskurs Del 1 :

 14.08.2019


Graskurs Del 2:

 16.08.2019


Bli kjent kvelj:

 14. september 2019 kl. 1903.

 I ABC kjellern på Pentagon.


Søknadsfrist te opptak te TF:

 7. oktober kl. 1903


Admiralforsamlinga: 26. Oktober.


Revy: 8. november  2019